Skip to content
20230420-IMG_0166
MISSIE & VISIE

Shaping minds for profound thinking and wise judgement.

The Pascal Institute seeks to become the world’s foremost center for the study of Great Books and Liberal Arts. We aim to form a close-knit community of exceptional students and teachers to study timeless texts together in some of the most inspiring places in the world.

We want to nurture the art of judgement, by helping people to reflect profoundly and critically on matters of personal, professional and societal significance.

 

BLAISE PASCAL

Waarom Pascal?

Blaise Pascal (1623-1662) was een geniale denker die baanbrekende ontdekkingen heeft gedaan in de wis- en natuurkunde, maar daarnaast bekend is geworden als groot filosoof en theoloog.  Zijn leven en werk, zijn diepe reflecties op de grote vragen van het leven, maar ook zijn wiskundige uiteenzettingen illustreren wat een ware studie van de artes liberales ons te bieden hebben. Daarom vinden wij het meer dan passend om Pascals naam te gebruiken om onze missie uit te dragen.

Blaise_Pascal_2-1-e1592549399379

Wat vinden wij belangrijk in ons onderwijs?

Grote denkers

Met grote denkers bedoelen we diegenen die door hun werken in de hoogste mate geslaagd zijn uitdrukking te geven aan het goede, het ware en het schone of de zoektocht daarnaar. Zij hebben de grote vragen behandeld op een manier die de tand des tijds heeft doorstaan.

Artes liberales

Ons artes liberales-curriculum is gestoeld op de gedachte dat onderwijs gericht moet zijn op vrijheid. Vrijheid als de vrucht van discipline, het vermogen tot zelfkritiek, en het ontwikkelen van een goed oordeelsvermogen.

Kleine groepen

Wij geloven dat goed onderwijs vooral plaats kan vinden als er een persoonlijke interactie ontstaat tussen docent en student. Onze docenten geven geen hoorcolleges, maar stellen vragen aan de studenten, opdat de student leert nadenken in onze colleges.

Grote vragen

Wat is goed leven? Wat is goed samenleven? Hoe zorgen we voor een vrije en welvarende gemeenschap? Wat is de rol van de emoties in ons leven en wat is de rol van vriendschap? Bestaat er zekere kennis? Dit zijn de type vragen die centraal staan in ons onderwijs.

Grote denkers

Met grote denkers bedoelen we diegenen die er door hun werken in de hoogste mate in geslaagd zijn uitdrukking te geven aan het goede, het ware en het schone of de zoektocht daarnaar. Zij hebben de grote vragen behandeld op een manier die de tand des tijds heeft doorstaan.

Literatuur

In de literatuur denken we onder anderen aan Homerus, de Griekse tragediedichters, Vergilius, Horatius, Dante, Shakespeare, Cervantes, Milton, Goethe, Manzoni, Dostojevski en Tolstoj.

Filosofie en theologie

In de filosofie en theologie denken we onder anderen aan Plato, Aristoteles, Cicero, Seneca, Origenes, Augustinus, Thomas van Aquino, Bonaventura, Luther, Calvijn, Hobbes, Descartes, Pascal, Locke, Rousseau, Hume, Kant, Hegel, Newman, Marx, Nietzsche, Heidegger en Von Hildebrand.

Natuurwetenschappen

In de natuurwetenschappen denken we onder anderen aan Aristoteles, Galen, Bacon, Pascal, Huygens, Lavoisier, Darwin, Einstein.

Muziek

In de muziek denken we aan het gregoriaans, Telemann, Bach, Mozart, Beethoven en aan de grote romantische componisten van de negentiende eeuw.

Wiskunde

In de wiskunde en natuurwetenschap denken we onder anderen aan Euclides, Apollonius, Ptolemaeus, Viète, Descartes, Copernicus, Galileo, Pascal, Leibniz, Newton, Cantor en Minkowski.

Beeldende kunsten en architectuur

In de beeldende kunsten en de architectuur denken we aan Vitruvius, Palladio, Giotto, Da Vinci, Michelangelo, Raphaël, Caravaggio, Rembrandt en Vermeer.

Geschiedenis

In de geschiedenis denken we onder anderen aan Herodotus, Thucydides, Livius, Tacitus, Machiavelli, Gibbon en Huizinga.