Skip to content

Hoe werkt een studiebeurs?

Er bestaan diverse fondsen voor studenten die een hoog academisch niveau hebben, maar financiële steun nodig hebben om het inschrijfgeld voor een gewenst onderwijsprogramma te kunnen voldoen.

Een van deze fondsen is Stichting Pascal Instituut. Deze stichting stelt beurzen beschikbaar van 100, 75 en 50 procent van het bedrag per cursus. Kandidaten die beschikken over een hoog academisch niveau kunnen een beurs aanvragen. Een onafhankelijke selectiecommissie beoordeelt de aanvraag en neemt een beslissing. De Stichting deelt een ontstaansgeschiedenis met ons Instituut, zoals nog blijkt uit de naam, maar opereert zelfstandig. Het aantal beurzen dat de Stichting kan verstrekken is beperkt.

Voor meer informatie over de procedure verwijzen wij u graag naar de website van deze stichting: www.stichtingpascalinstituut.nl